Pohyb není jen o sportu

Vytvořeno | | Přidat komentář on Pohyb není jen o sportu

Pod pojmem pohyb si každý představí sportovní aktivitu, běh, posilování, cyklistiku, kolektivní sporty, míčové sporty nebo jakýkoli jiný sport. Doporučení o zdravém životním stylu a aktivním životě nabádá k pohybu, proto si vyznavači fitness života zařadí některou svou oblíbenou sportovní aktivitu a pohyb má ve svém „to do listu“ odfajfkované. Je pohyb opravdu pouze o […]