Přejděte celá rodina k GoMobil a získejte odměnu 1200kč

27.2.2016 - Expires: 31.7.2017 ,

0 Komentářů

Funguje! 100%
Tato nabídka bohužel vypršela.
Akce:
  • 27.2.2016
  • 31.7.2017

Detaily kupónu

Chtěli byste přejít ke GoMobil od svého současného operátora s celou svou rodinnou? Získejte odměnu 300 Kč pro každého z vás.

​Jak to funguje?

Máme tu čtyřčlennou rodinku – táta, máma, syn a dcera. Aby mohli dostat každý odměnu 300 Kč, musí v objednávce do pole „Doporučitel“ vyplnit telefonní číslo svého dalšího člena. Táta doporučí mámu, máma syna, syn dceru a dcera tátu.

GoMobil - přijďte s celou rodinou.pngKaždý z nich se tak stává Doporučitelem 150 Kč) a zároveň Doporučeným (150 Kč). Celkem do svého rodinného rozpočtu získají 1200 Kč. Samozřejmě že stejný princip platí i v případě méně nebo více členné rodiny.

A co když potřebují nová čísla?

Podmínkou je, aby alespoň jeden z nich přenášel ke GoMobil své stávající telefonní číslo. Řekněme, že například táta rodiny přenáší své číslo a ostatní potřebují čísla nová. V takovém případě nejprve udělá objednávku kdokoli kromě táty, třeba máma. Zvolí si své nové telefonní číslo a do pole „Doporučitel“ napíše tátovo telefonní číslo. Syn napíše telefonní číslo mámy, dcera telefonní číslo syna. Táta, který přenáší své současné telefonní číslo, udělá objednávku až jako poslední člen z rodiny a do pole „Doporučitel“ napíše telefonní číslo své dcery. A je to. Zní to složitě? Možná ano, ale když to zvládnete, máte od nás 1200 Kč.

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 9. 2015

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky „Přijďte ve dvou“, „Doporučte GoMobil“, „Objednejte více“, „Objednejte další“ a „Přijďte celá rodina“ od GoMobil.

Doporučitel nový i stávající zákazník GoMobil
Doporučený nový i stávající zákazník GoMobil
Odměna sleva do faktury ve výši 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučitele).

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. K uzavření objednávky dojde pouze prostřednictvím webového formuláře. Doporučený uvede při sepisování smlouvy (webová objednávka) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při sepsání smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným – taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

„Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.“

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Táta má v březnu nárok na odměnu 300 Kč, ale provolal jen 200 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 100 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 100 Kč a proto zaplatí jen 50 Kč.